Ienākt ar:
 
0
0
 
0
0
0
 
   

Iesniedz ziņojumu no sava mobilā tālruņa!

Sakopsim.lv ziņojumu iesniegšana ir iespējama arī no viedtālruņa.
Ja tavam tālrunim ir GPS funkcija un kamera, tad iesniegt jaunu ziņojumu ir iespējams tieši no notikuma vietas.

  1. Instalē savā tālrunī Sakopsim.lv aplikāciju;
  2. Spied "Fotografēt", spied kameras pogu
  3. Pievieno nosaukumu un aprakstu.
  4. Zemāk ievadi savu vārdu,e-pastu un sakopsim.lv paroli (jauns lietotajs tiks izveidots automātiski)
  5. Sagaidi GPS signālu un nosūti ziņojumu
  6. Nāc Sakopsim.lv sistēmā un seko līdzi notikumiem.

Vairāk informācijas šeit:

iPhone versija

Android versija

 
ādiņas:
       
       
Ziņot par kļūdu, ieteikumi