Ienākt ar:
 
0
0
 
0
0
0
 
   

Sakopsim.lv tavā datorā

Ja esi sakopsim.lv atbildīgā persona, vai vienkārši vēlies aktīvi piedalīties procesā, ielādē aplikāciju, un sakopsim.lv visu laiku būs pieejams tavā datorā.

Saņem informāciju par jauniem ziņojumiem nekavējoties!

Sakopsim.lv ziņojumu apstrāde ir iespējama arī datorā.
Ja esi sakopsim.lv atbildīgā persona, vai vienkārši vēlies aktīvi piedalīties procesā, ielādē aplikāciju, un sakopsim.lv visu laiku būs pieejams tavā datorā, blakus pulkstenim.

Tas ļauj saņemt informāciju, pat neatverot sakopsim.lv mājaslapu. Paziņojumi par ienākošo informāciju parādīsies balonu veidā,līdzīgi Skype, ICQ vai MSN.

Ielādē aplikāciju šeit!

 
ādiņas:
       
       
Ziņot par kļūdu, ieteikumi