Ienākt ar:
Pārpildītas atkritumu urnas! Gaujas ietekas pludmale
Pārpildītas atkritumu urnas Gaujas ietekas pludmalē pie jūras! Kāpēc neizved?

; 13.05.2018
ādiņas:
       
       
Ziņot par kļūdu, ieteikumi